نوروز آیت آفاقی با آثار انفسی

تاریخ :۱۳۹۷/۰۱/۱۳|
ساعت :۰۴:۴۲|
کد خبر:
143617
نوروز آیت آفاقی با آثار انفسی

حجت الاسلام یدالله حبیبی براساس تفسیر روائی از آیه کریمه “وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون”(۱) وماجن وانس رانیافریدیم مگربرای اینکه مرابندگی کنند.هدف غائی ازخلقت انسان شناخت ذات هستی وحقیقت حق تعالی است این کمال نهائی انسان را به تکاپو واداشته وتاآخرین لحظه حضور دراین دنیا دست ازرسیدن به آن بر نمی داردگام برداشتن در مسیر […]

حجت الاسلام یدالله حبیبی
براساس تفسیر روائی از آیه کریمه “وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون”(۱) وماجن وانس رانیافریدیم مگربرای اینکه مرابندگی کنند.هدف غائی ازخلقت انسان شناخت ذات هستی وحقیقت حق تعالی است این کمال نهائی انسان را به تکاپو واداشته وتاآخرین لحظه حضور دراین دنیا دست ازرسیدن به آن بر نمی داردگام برداشتن در مسیر حقیقت جوئی وحقیقت یابی رابطه معنی داری با انتخاب منابع شناخت ، راهنما ، راهبروویژگی های مسیر دارد قران کریم دو منبع ارزشمند که فطرت انسانی نیز به آن اذعان دارد را به ما معرفی می نماید”سنریهم آیاتنا فی الافق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق”(۲) ما بزودی آیات ونشانه های خودرا در آفاق هستی وجانشان نشان خواهیم داد تا برایشان اشکار گردد که اوحق است.مهمترین امکان دربهره برداری ازاین دومنبع تفکراست تفکر یعنی طرح سوال ومسئله از انچه در وجود ما وپیرامون ما میگذردهرچه سوال عمیق تر ودقیقتر باشد ، فهم بهتروآسانترخواهدبود بی جهت نیست که قران کریم همواره دعوت به تفکر در دوعالم خلق وامر نموده است “افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت”(۳)چرامردم به چگونگی آفرینش شتر،برافراشته شدن آسمان،قرارگرفتن ومیخکوب شدن کوهها وگسترده شدن زمین نمی نگرنند.خداوند متعال برای تذکر وهدایت انسان تفکردرعالم طبیعت را کنار عالم معنویت منظور نموده است باتفکردرعالم خلق به رازهای عالم امر می توان پی برداین دریافت گاهی ازیک نشان کوچک هستی نصیب انسان می شود بقول سعدی علیه الرحمه:
“برگ درختان سبز درنظرهوشیار هرورقش دفتریست معرفت کردگار
وگاهی با نگاه جامع به چرخ حیات وطبیعت ،بازهم از قول سعدی شیراز بنویسم:
ابروبادومه خورشید وفلک درکارند تا تونانی به کف آری وبه غفلت نخوری
نوروز نیز ازجمله نشانه های جهان هستی است که باخوددرسها،رازهاوعبرتها ازنوع انفسی ومعنوی دارد مهمترین پیام نوروز درس تغییر وتحول وحرکت به سمت جلوهمراه بازتولید وبازآفرینی است ،سکون،درجاماندن،تحرک نداشتن،به استقبال تحولات نرفتن ونونشدن درجوهر طبیعت وهستی نیست بهار دیدن روییدنهاوشکفتنهاست وشنیدن نسیم بیداری است تاما تحولات راباورکنیم بهترین کار غنیمت این وقت است:
تاتوانی مده ازکف به بهار ای ساقی لب جوی ولب جام ولب یارای ساقی
نوبهارست وگل وسبزه وماعمرعزیز می گذاریم به غفلت مگذار ای ساغی
ذوق،قریحه وفرهمندی ایرانی بادرک این رازها وپیامها ایام نوروز را با سایر آداب وسنن ارزشمند قرین نموده ودر پرتو تعالیم مکتب اسلام وخاندان عصمت وطهارت (ع) باآداب ومنشهای ارزشمند نظیرنگاهی نووتحول آفرین به وضع موجودباترنم زمزمه یامحول الحول والاحوال،دورریختن کهنگی ها،دستگیری ازدرماندگان ،تبدیل قهرهابه مهرها،دیداراقوام ویاران و… برغنای آن افزوده است تاآنجا که بانام وایام نوروز ارزشها وتحولات به اذهان متبادر می شود وگوئی خرد جهانی در پی کشف مجدد آن است وروز به روز فزونی اقبال به آن را شاهدیم واین نیست جزاینکه نوروز حقایقی را باخود دارد وپیر وجوان وشاه وگدا وعابد وعارف را به تکاپومی اندازد بخوانید از آن عارف سفرکرده وتحول بخش جانهای زمانه ما امام روح الله الموسوی الخمینی”ره” که هرسال این ایام را پاس می داشت:
• باد نوروز وزيـــده است به كوه و صحرا جامه عيـــد بپـــوشنـــد، چه شاه و چه گدا
• بلبل باغ جنان را نبـــود راه به دوست نازم آن مطـــرب مجلـــس كـــه بود قبله نما
• صوفى و عارف ازين باديه دور افتـادند جــام مى گير ز مطــرب، كه رَوى سوى صفا
• همه در عيد به صحرا و گلستان بروند من ســرمست، ز ميخـــانه كنـــم رو به خدا
• عيد نوروز مبارك به غنــــى و درويش يــــــار دلـــــدار، ز بتخـــانــــه درى را بـــگشا
• گر مرا ره به در پير خــــــرابات دهى بــه سروجان به سويش راه نوردم نه به پا
• سالها در صف اربــــــاب عمائم بودم تـــا بـــه دلـــدار رسيدم نـــكنم بـــــاز خــطا (۴)
• والسلام۱)ذاریات -۵۶۲)فصلت-۵۳۳)غاشیه-۱۷الی۲۰ ۴)دیوان امام خمینی

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>